Sustainability

{{errMsg}}

Raport zrównoważonego rozwoju OnePlus 2020
Wizja OnePlus to „być zdrową i trwałą firmą”. OnePlus i wszyscy Pracownicy OnePlus przyjmują na siebie korporacyjną odpowiedzialność społeczną, szanują i zobowiązują się chronić i wiele dawać naszym społecznościom, aby osiągnąć zrównoważony rozwój wraz ze społeczeństwem.
Deklaracja Conflict Minerals
OnePlus uważa koncepcję zrównoważonego rozwoju za jedną z podstawowych wartości rozwoju firmy i wypełnia obowiązki społeczne. OnePlus jest zaangażowany w etykę odpowiedzialności społecznej, przywiązuje wagę do kwestii minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami i współpracuje z producentami w celu promowania zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw.
Oświadczenie przeciw współczesnemu niewolnictwu
OnePlus szanuje prawa człowieka pracowników i zdecydowanie sprzeciwia się współczesnemu niewolnictwu, handlowi ludźmi i wszelkim związanym z tym naruszeniom. OnePlus zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy i praw człowieka oraz podejmowania pozytywnych działań w celu ciągłej ochrony praw pracowniczych i praw człowieka.