Invite T&C

{{errMsg}}
“Zaproś przyjaciół”
Regulamin

Kryteria kwalifikacji

Do uczestnictwa w kampanii OnePlus Invite Friends Campaign kwalifikuje się każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:
1. Ma ważny identyfikator konta OnePlus oraz aplikację OnePlus Store zainstalowaną na urządzeniu.
2. Zalogował się do aplikacji i uzyskał dostęp do strony kampanii.
3. Spełnił część lub wszystkie z poniższych warunków, jeśli jest to wymagane.
1) Kupił smartfona OnePlus. Uwaga:
● Jeśli urządzenie zostało zakupione w witrynie oneplus.com lub w aplikacji OnePlus Store, kod z zaproszeniem zostanie utworzony automatycznie na Twoim koncie.
● Jeśli urządzenie zostało kupione w sklepach detalicznych innej firmy lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży detalicznej oficjalnego partnera OnePlus, kod z zaproszeniem zostanie utworzony po tym, jak użytkownik zweryfikuje numer IMEI urządzenia OnePlus w witrynie oneplus.com.

2) Złożył zamówienie w witrynie oneplus.com lub w aplikacji OnePlus Store. Uwaga:
● Jeśli klienci złożyli zamówienie w witrynie oneplus.com lub w aplikacji OnePlus Store, kod z zaproszeniem zostanie utworzony automatycznie na Twoim koncie.
3) Dołącz do kampanii Invite Friends Campaign przy użyciu konta OnePlus.

Jak zdobyć i zrealizować kupony

Użytkownicy OnePlus, którzy pobrali aplikację OnePlus Store, mogą zdobyć kupony, jeśli znajomy kliknie ich udostępniony kod z zaproszeniem, co spowoduje przejście do sekcji kampanii OnePlus Invite Friends Campaign (w przypadku osób, które pobrały aplikację OnePlus Store) lub do sklepu Google Play w celu pobrania aplikacji OnePlus Store (w przypadku osób, które tego nie zrobiły). Aby dołączyć do kampanii po pobraniu i otwarciu aplikacji OnePlus Store, wymagane jest wykonanie dwóch czynności: 1) zalogowanie się lub zarejestrowanie w celu utworzenia konta OnePlus, 2) wprowadzenie w aplikacji kodu z zaproszeniem po utworzeniu konta.

Gdy znajomy wprowadzi swój posiadany na wyłączność kod z zaproszeniem, kupony zostaną wystawione automatycznie dla kont użytkownika zapraszającego i zaproszonego. Kupon zostanie dodany do konta użytkownika w kraju lub regionie, w którym nastąpiło zalogowanie się.

Warunki dotyczące kuponów

1. Kupony wygenerowane przy użyciu różnych kliknięć kodu z zaproszeniem są powiązane wyłącznie z kontem użytkownika zaproszonego i zmieniają się wraz z każdą akcją udostępnienia.
2. W poszczególnych zamówieniach można użyć tylko jednego kodu kuponu.
3. Gdy kod kuponu zostanie zrealizowany i wykorzystany, będzie powiązany z kontem i konkretnym zamówieniem. Jeśli anulujesz zamówienie lub zażądasz zwrotu środków, zastosowane kody kuponów NIE ZOSTANĄ zwrócone na Twoje konto.
4. Kuponu nie można wymienić na gotówkę ani przekazać na inne konto.
5. OnePlus zastrzega sobie prawo do odwołania lub ponownej oceny wykorzystania poszczególnych i wszystkich wystawionych kuponów.
6. Wartość i data ważności kuponów obowiązują zgodnie z informacjami widocznymi na kuponie.

Udostępnianie kodów z zaproszeniami

Kody z zaproszeniami powinny być używane wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Powinny być udostępniane tylko osobistym znajomym, którzy docenią otrzymanie tych zaproszeń. Kody z zaproszeniami nie powinny być publikowane ani rozpowszechniane w miejscach, gdzie nie ma uzasadnionej podstawy do uznania, że wszyscy odbiorcy lub ich większość są osobistymi znajomymi (takich jak witryny internetowe z kuponami, Reddit czy Wikipedia).

Co otrzymają zaproszeni znajomi

Zaproszeni znajomi otrzymają kupon, który będzie uprawniać do uzyskania określonych rabatów na produkty OnePlus lub zamówienia w witrynie OnePlus.com albo w aplikacji OnePlus Store.

Wiele zaproszeń

Zaproszony znajomy może użyć tylko jednego kodu z zaproszeniem. Jeśli zaproszony znajomy otrzyma kody z zaproszeniami od wielu użytkowników, kupony otrzyma tylko użytkownik skojarzony z aktywowanym kodem z zaproszeniem.

Polityka prywatności

Dane relacji między użytkownikami OnePlus a zaproszonymi znajomymi będą przechowywane przez OnePlus i będą widoczne tylko dla użytkowników OnePlus. Te informacje obejmują dane o tym, kto użył linku z zaproszeniem, oraz o kuponach przyznanych poszczególnym zaproszonym użytkownikom.

Zebrane dane osobowe mogą zostać użyte do administrowania kampanią OnePlus Invite Friends Campaign („Programem”) i będą używane wyłącznie w celach wymienionych w niniejszych Warunkach lub w innych celach bezpośrednio związanych. Dodatkowo wyraźnie zgadzasz się na zbieranie i używanie przez nas Twoich danych osobowych w celach administrowania Programem i prowadzenia go. Do tego Programu oraz wszystkich zebranych w jego ramach danych osobowych będzie mieć zastosowanie nasza Polityka prywatności.

Rozdzielność postanowień Jeśli jakiekolwiek postanowienie w ramach niniejszych Warunków zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie (lub jego część, która powoduje, że jest ono nieprawomocne, nieważne lub niewykonalne) zostanie skreślone i nie będzie wpływać na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Zakończenie i zmiany

OnePlus może w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny zawiesić lub zakończyć kampanię Invite Friends Campaign bądź możliwość użytkownika do uczestniczenia w niej. OnePlus zastrzega sobie prawo do zawieszania kont oraz unieważniania lub usuwania kuponów, jeśli zostanie zauważone jakiekolwiek działanie, które jest nadużyciem, oszustwem lub naruszeniem Warunków sprzedaży OnePlus bądź Warunków korzystania z usług OnePlus. OnePlus zastrzega sobie prawo do kontrolowania i badania wszystkich działań związanych z zapraszaniem oraz do zawieszania kont albo modyfikowania kodu lub kuponów zapraszającego bądź zaproszonego według własnego uznania w sposób uznany za uczciwy i odpowiedni.
Zakres, różnorodność i typ usług oraz produktów, które można uzyskać, realizując kupony lub wykorzystując je, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Aktualizacje Warunków

OnePlus zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli dowolne z Warunków zostaną zmodyfikowane, OnePlus opublikuje modyfikację w usługach lub w witrynie internetowej OnePlus i takie zmodyfikowane Warunki zaczną obowiązywać od momentu ich opublikowania. Dalsze uczestnictwo w kampanii Invite Friends Campaign po wprowadzeniu dowolnej modyfikacji będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na taką modyfikację.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 8 listopada 2021 r.