Privacy Policy for OnePlus Online Store

{{errMsg}}
Polityka prywatności sklepu internetowego OnePlus

Ostatnia aktualizacja__ April 07, 2023____

UNUMPLUS LIMITED, adres siedziby: Black Bull Yard 18a Hatton Wall, Second Floor, Londyn, Anglia, EC1N 8JH (UK)

Reflection Investment B.V., adres siedziby: Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Holandia (inne kraje UE)

(w niniejszym dokumencie określana „OnePlus”, „my” lub „nas”) chroni i szanuje Twoją prywatność. Możemy/będziemy zbierać, wykorzystywać, ujawniać, przesyłać, przetwarzać, udostępniać i przechowywać Twoje dane, w tym dane osobowe (dalej zbiorczo nazywane „Twoje dane”) podczas dostępu, przeglądania, korzystania, zamawiania, subskrybowania lub używania przez Ciebie którychkolwiek z naszych produktów lub usług w witrynie lub aplikacji bądź za ich pośrednictwem (dalej zwane „Platforma). Robiąc to, jednoznacznie akceptujesz niniejszą Politykę prywatności. Dokładnie zapoznaj się z naszymi praktykami zachowania prywatności przed użyciem naszej Platformy, wnioskowaniem o którykolwiek z naszych produktów i którąkolwiek z naszych usług i/lub dostarczeniem Swoich informacji na Platformie lub przez Platformę bądź zaangażowanie się w jakiekolwiek czynności dozwolone na Platformie.

Korzystając z Platformy, możesz używać, przeglądać i/lub wnioskować o usługi i/lub produkty (Usługi) dostępne na Platformie i które mogą być od czasu do czasu aktualizowane na Platformie. W niniejszej Polityce prywatności objaśniamy cele, metody oraz zakres zbierania i wykorzystania Twoich danych, twoje prawa do i w odniesieniu do Twoich danych oraz środki bezpieczeństwa, za pomocą których chronimy Twoje dane.

A. Definicje

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, które bezpośrednio lub pośrednio, w połączeniu z innymi informacjami dostępnymi lub mogącymi być dostępnymi w przedsiębiorstwie, umożliwiają identyfikację takiej osoby fizycznej;

B. Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane

Zakres gromadzonych przez nas danych zależy od tego, z jakich Usług korzystasz, środowiska, w którym się z nami kontaktujesz, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i usług, które oglądasz i których używasz. Jeśli nie zezwolisz nam na zbieranie tych danych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci odpowiednich produktów i/lub odpowiedzieć na Twoje pytania bądź rozwiązać problemów, które możesz napotkać.

i. Jeśli chcesz złożyć zamówienie na naszej Platformie, musisz utworzyć konto i się na nim zalogować. OnePlus zapisze Twoje numer telefonu komórkowego, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika itd. Twoje nagrody, kupony i inne sprawy są powiązane z Twoim kontem OnePlus.

ii. Aby zamówić jakikolwiek produkt, może być konieczne podanie nam pewnych danych osobowych, w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu i szczegółów zamieszkania/dostawy, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych.

iii. Jeśli na Platformie udostępniamy funkcję czatu lub inną funkcję umożliwiającą kontakt z naszą obsługą klienta, możemy zbierać Twoje dane, w tym m.in. dotyczące Twojego konta, szczegóły potrzebne do weryfikacji tożsamości, dane kontaktowe, historię rozmów, szczegóły dotyczące reklamacji i pytań, szczegóły dotyczące produktów lub usług, o które pytano itd.

iv. Jeśli prześlesz zdjęcia lub napiszesz komentarze na Platformie, będziemy zbierać te przesłane przez Ciebie treści, aby pokazać je na Platformie.

v. Jeśli chcesz użyć redcoins do realizacji fizycznych/wirtualnych produktów w sklepie redcoins, możesz potrzebować podać nam swoje dane, w tym, ale nie tylko, imię i nazwisko, adres i szczegóły wysyłki, numer telefonu komórkowego, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

vi. Podczas korzystania z OnePlus Store możemy poprosić o określone uprawnienia urządzenia w celu gromadzenia danych osobowych użytkownika i zapewnienia mu określonych funkcji usługowych lub usług. Obejmuje to pozwolenie na czytanie listy aplikacji użytkownika, dzięki czemu możemy udostępniać rekomendacje produktów i artykułów, które mogą być dla niego interesujące.

vii. W celu wypełnienia obowiązku ochrony bezpieczeństwa sieci, zapewnienia normalnego działania Sklepu i bezpieczeństwa Twojego konta, a jednocześnie w celu poprawy i optymalizacji doświadczeń z usługami oraz wysyłania powiadomień push, będziemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu oraz Twoje Informacje o tym, jak Twoje urządzenie wchodzi w interakcję ze Sklepem.

C. Jak wykorzystujemy Twoje dane

i. Twoje informacje będą przetwarzane w celu implementacji podstawowych funkcji usług na Platformie, takich jak logowanie, przeglądanie produktów, rezerwacja online, zakupy online, zadawanie pytań o usługi, reklama, komentarze użytkowników, pytania użytkowników, logistyka i dystrybucja, oraz w celu dostarczania informacji o produktach.

ii. Jeśli złożysz zamówienie na Platformie lub za jej pośrednictwem, udostępnimy Twoje dane naszym partnerom, na przykład firmom logistycznym i hurtowniom, w celu dostarczenia Ci zamówionego produktu

iii. W ramach realizacji zamówienia pobierzemy Twój numer śledzenia przesyłki od zewnętrznego dostawcy usług, partnerów logistycznych, autoryzowanych dystrybutorów lub naszych partnerów, aby umożliwić Ci śledzenie statusu swojej przesyłki

iv. Będziemy przechowywać, wykorzystywać, przetwarzać, udostępniać, przesyłać i/lub ujawniać Twoje dane i/lub dane Twojego zamówienia do celów związanych z obsługą posprzedażową, podatkami oraz usługami finansowymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami i prawem.

v. Twoje dane możemy wykorzystywać w celu wysyłania Ci ofert promocyjnych i innych ofert komercyjnych. Możemy wykorzystać narzędzia własne lub podmiotów trzecich w celu przesyłania Ci ofert komercyjnych i promocyjnych, które mogą być dla Ciebie interesujące. Aby zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości marketingu bezpośredniego, kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w wiadomości e-mail.

vi. Aby zapewnić klientowi pomoc, na przykład przekazać mu informacje o zamówieniu, urządzeniu lub używanych usługach albo odpowiedzieć na pytania ogólne lub ewentualne skargi.

vii. Aby przetwarzać, generować i dostarczać powiadomienia, promocje, zatwierdzone oferty i usługi typu push oraz analizować dane statystyczne dotyczące korzystania z Platformy i usług w celu ich ulepszania, w tym w celu poprawy/wzbogacenia komfortu obsługi przez użytkownika

viii. Aby spełnić wymogi prawne i związane z procedurami prawnymi

ix. Żądanie uprawnień dla urządzeń

D. Jak przechowujemy Twoje dane

Zgromadzone przez nas Twoje dane przechowujemy przez możliwie najkrótszy czas pozwalający osiągnąć cele, dla których je zgromadziliśmy, opisane w niniejszej Polityce prywatności, chyba że obowiązujące prawo będzie nas zobowiązywało do przechowywania danych przez dłuższy czas. Po upływie opisanego okresu przechowywania Twoje dane usuniemy lub poddamy anonimizacji.

E. Komu ujawniamy Twoje dane

Twoje dane możemy udostępnić, przesłać lub ujawnić następującym podmiotom:

i. Firmy stowarzyszone:Twoje dane możemy udostępniać naszym Firmom stowarzyszonym, do których zaliczają się wszystkie firmy należące do grupy OnePlus oraz firmy i/lub przedsiębiorstwa funkcjonujące pod różnymi nazwami markowymi, które są w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą.

ii. Nasi partnerzy i dostawcy:Możemy zostać poproszeni o udostępnienie, przesłanie i/lub ujawnienie Twoich danych w celu ich przechowywania, przetwarzania i/lub wykorzystania przez naszych partnerów technicznych, biznesowych, marketingowych i dostawczych oraz dostawców w celu ciągłego dostarczania usług, tworzenia kont i spełnienia innych wymogów związanych z logowaniem, ogłaszaniem nowych ofert, wersji, aktualizacji w tym aktualizacji i poprawek oprogramowania, usług płatności i OTP oraz usług kurierskich na dostawę Twoich zakupów

iii. Osoby przejmujące nasze aktywa lub biznes:Jeśli sprzedamy lub przekażemy, w całości lub częściowo, którykolwiek z naszych podmiotów lub aktywów, Twoje dane mogą wchodzić w zakres tej sprzedaży, ale pozostaną pod ochroną postanowień niniejszej Polityki prywatności (chyba że wyrazisz zgodę, aby później było inaczej).Ne

iv. Władze iv. Władze prawne i regulacyjne: Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa Informacji z powodu wymogów prawnych lub regulacyjnych. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Informacji Użytkownika, jeśli jest to wymagane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, w tym, ale nie wyłącznie, w celu wywiązania się z nakazów sądowych, nakazów lub wniosków o ujawnienie informacji. Możemy również ujawnić Informacje Użytkownika (a) funkcjonariuszom organów ścigania lub innym osobom; (b) w celu spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego prowadzonego wobec nas lub Platformy; (c) w celu egzekwowania lub stosowania niniejszej Polityki Prywatności lub Warunków albo naszych innych polityk lub umów; (e) w przypadku postępowania upadłościowego obejmującego całość lub część przedsiębiorstwa lub aktywów, których dotyczą informacje; (f) w odpowiedzi na roszczenia, że jakiekolwiek informacje naruszają prawa osób trzecich; (g) lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego albo ogółu społeczeństwa. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy nie informować użytkownika przed lub po ujawnieniu informacji zgodnie z niniejszym punktem.}i organy regulacyjne.

Bez uszczerbku dla któregokolwiek z powyższych postanowień, nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek podmiotów trzecich, którym udostępnisz Swoje dane ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe informacje, które możesz zdecydować się dostarczyć bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu ubiegania się o ich usługi lub produkty bądź ich aktywacji, czy to bezpośrednio czy pośrednio lub czy to przez Platformę, czy w inny sposób.

F. Jak chronimy Twoje dane

i. Podjęliśmy rozsądne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane, które gromadzimy i przechowujemy. Należy jednak pamiętać, że choć podejmujemy rozsądne środki w celu ochrony Twoich danych, żadna witryna internetowa, żadne połączenie lub transfery internetowe ani żaden komputer czy połączenie bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne.

Będziemy ściśle kontrolować dostęp do Twoich danych i będziemy go udzielać tylko naszym pracownikom, którzy potrzebują ich do przetwarzania, oraz personelowi firm upoważnionych do obsługi usług w naszym imieniu.

iii.Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego nie będziemy ustawać w wysiłkach na rzecz ochrony Twoich danych i będziemy wdrażać środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie podczas przechowywania i przesyłania, w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia danych.

iv.W przypadku wystąpienia incydentu z bezpieczeństwem Twoich danych, to w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje niezwłocznie poinformujemy Cię o tym oraz o podjętych środkach zaradczych mających na celu minimalizację szkód.

G. Twoje prawa do Twoich danych

Poniżej znajduje się niepełna lista Twoich praw oraz środków, jakie podejmujemy w celu ochrony Twoich praw.

Prawo do informacji:Opublikowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby poinformować Cię o tym, jakie informacje zbieramy i przechowujemy oraz jak wykorzystujemy, przetwarzamy, udostępniamy, przesyłamy i ujawniamy Twoje dane. Staramy się przejrzyście i otwarcie zbierać, przechowywać, wykorzystywać, przetwarzać, udostępniać, przesyłać lub ujawniać Twoje dane w i poza OnePlus.

Prawo do dostępu: Możesz zażądać dostępu do Swoich danych, które są przez nas zgromadzone i przechowywane.

Prawo do korekty:Jeśli odkryjesz, że przechowywane przez nas Twoje dane są niedokładne lub niepełne, to w większości przypadków możesz mieć prawo do zażądania, abyśmy je poprawili lub uzupełnili, chyba że my lub nasi partnerzy podjęliśmy odpowiednie działania lub zleciliśmy podjęcie odpowiednich działań w sprawie takich niepoprawnych lub niekompletnych informacji dostarczonych przez Ciebie. Możesz mieć dostęp strony Platformy umożliwiającej poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych. Jeśli któryś element Twoich danych jest niedostępny dla Ciebie do modyfikacji, możesz zażądać korekty lub uzupełnienia. Zobowiązujesz się dostarczyć nam prawdziwe, dokładne i pełne dane o sobie oraz aktualizować je, aby zawsze były zgodne z prawdą, dokładne i pełne, aby pomóc nam zapewnić Ci jak najlepszą obsługę. Ponadto ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające ze złamania postanowień niniejszej klauzuli, także za działania nasze lub naszych partnerów na podstawie Twoich danych, które zostały przekazane przez Ciebie nam lub któremukolwiek z naszych partnerów.

Prawo do usunięcia:Jeśli stwierdzisz, że zbieramy lub wykorzystujemy Twoje dane niezgodnie z prawem, regulacjami administracyjnymi lub niniejszą Polityką prywatności, masz prawo poprosić o usunięcie odpowiednich danych. W takiej sytuacji możesz poprosić nas o usunięcie lub anonimizację Twoich danych przekazanych przez Ciebie. Jeśli w związku z tym my i/lub nasi Partnerzy zostaniemy poproszeni o usunięcie którejkolwiek części Twoich danych, to my i/lub nasi partnerzy możemy nie być dalej w stanie dostarczać Ci żądanych usług w części lub w całości. Żądając od nas usunięcia Swoich danych osobowych, należy także pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy być zobowiązani lub uprawnieni przez prawo do ich zachowania.

Prawo do wycofania zgody: Upoważnienia i zgody możesz przydzielać i wycofywać w każdej chwili, chyba że już aktywowałeś usługi, które wykluczają wycofanie upoważnień i zgód, takie jak podanie Swoich danych w celu umożliwienia dostawy zakupionego produktu. Należy także pamiętać, że jeśli wycofasz swoje upoważnienie lub zgodę, możemy nie być w stanie dalej dostarczać Ci odpowiednich usług.

Jeśli wycofasz swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich informacji. Jednak Twoja decyzja w sprawie wycofania zgody nie będzie miała wpływu na już wykonane czynności w zakresie przetwarzania Twoich danych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Prawdo do przeniesienia:W niektórych sytuacjach prawo do odebrania niektórych danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyny formacie i/lub do zażądania, abyśmy przesłali te dane do podmiotu trzeciego, jeśli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy tylko danych osobowych, które zostały nam przekazane przez Ciebie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas czasowego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. gdy dokładność tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana, podczas gdy my sprawdzamy dokładność tych danych osobowych. Zachowamy tylko tyle danych lub będziemy przetwarzać takie dane, które są niezbędne do zapewnienia, że w przyszłości spełnimy Państwa prośbę o ograniczenie przetwarzania.

Right to complain:W razie wątpliwości dotyczących prywatności masz prawo złożyć zażalenie. Po otrzymaniu pełnych informacji i szczegółów Twojego zażalenia, udzielimy odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania oraz spróbujemy je rozwiązać.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy którekolwiek z Twoich praw, masz prawo złożyć zażalenie do organu nadzoru. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach możesz uzyskać, kontaktując się z nadrzędnym organem ochrony danych w swojej jurysdykcji. Dane kontaktowe dla wszystkich krajów Unii Europejskiej znajdują się tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Right to deactivate account: You have the right to deactivate your account via https://www.oneplus.com/customer/info#/, by choosing “Deactivate my account”. Your account will have a 15-day deactivation period, followed immediately by account deletion. You may choose to reactivate your account at any time within 15 days. Afterwards, your account will be permanently deleted.

Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa możemy zweryfikować Twoją tożsamość przed realizacją Twojego żądania związanego ze skorzystaniem z któregokolwiek z powyższych praw. Zasadniczo nie pobieramy żadnych opłat za uzasadnione żądania. Jednak w niektórych sytuacjach możemy pobrać pewną opłatę na pokrycie kosztów obsługi powtarzających się żądań lub żądań o nieuzasadnionym zakresie. Możemy odrzucić żądania powtarzające się bez uzasadnienia, wymagające nieproporcjonalnych nakładów technicznych (na przykład stworzenia nowego systemu lub fundamentalnej zmiany istniejącej praktyki), mogące szkodzić prawom i interesom innych lub bardzo niepraktyczne. Ponadto możemy nie być w stanie odpowiedzieć na żądanie, które może poważnie naruszać prawa i interesy żądającego lub innych osób bądź organizacji.

H. Jak przetwarzamy dane osobowe dzieci

Nasza Platforma i Usługi są przeznaczone głównie dla osób dorosłych i nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Każdą osobę poniżej 18 roku życia (lub równoważnego minimalnego wieku dla pełnej zdolności do czynności prawnych w odpowiedniej jurysdykcji) traktujemy jako dziecko. Uważamy, że rodzice są odpowiedzialni za monitorowanie aktywności swoich dzieci. Dzieci nie mogą korzystać z naszych usług w celu zakupu produktów z Platformy bez zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzica lub opiekuna, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony ukrepresentative@oneplus.com (dla Wielkiej Brytanii) i eurepresentative@oneplus.com (dla innych krajów UE).

I. Podmioty trzecie oraz ich produkty i usługi

i. Platforma może zawierać łącza, produkty i/lub usługi witryn internetowych podmiotów trzecich. Każdy swobodnie decyduje, czy chce je odwiedzić. Jeśli jednak postanowisz je odwiedzić, to obowiązują Cię tamtejsze warunki i polityka prywatności, które można przeczytać na stronie internetowej lub uzyskać od jej właściciela.

ii. Zanim prześlesz swoje Dane osobowe naszym partnerom, uważnie przeczytaj ich politykę prywatności i regulamin, ponieważ będziesz im podlegać, a wszelkie sprawy będą rozstrzygane z tymi partnerami i/lub podmiotami trzecimi, których witrynę odwiedzisz i/lub których usługi i produkty zastosujesz i/lub aktywujesz.

J. Sposób przechowywania i przesyłania Twoich danych globalnie

Twoje informacje będą przechowywane wyłącznie na AWS EU i nie będą przekazywane poza Wielką Brytanię i inne kraje UE

K. Wiadomości od Platformy

i. Specjalne oferty i wiadomości:Możemy wysyłać Ci informacje o produktach, usługach, specjalnych okazjach, newsletterach i inne o charakterze promocyjnym lub informacyjnym. Szanując Twoją prywatność, dajemy Ci możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu wiadomości. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy skorzystać z opcji rezygnacji dostępnej w każdej takiej wiadomości.

ii. Ogłoszenia serwisowe:W niektórych przypadkach lub zgodnie z wymogami prawa, obowiązującymi zasadami bądź regulacjami możemy być zobowiązani do wysyłania ogłoszeń i wiadomości serwisowych. Wiadomości te nie mają charakteru promocyjnego.

iii. Obsługa klienta:Możemy kontaktować się z Tobą regularnie w celu świadczenia zażądanych usług oraz w sprawach dotyczących Twojego konta użytkownika. Odpowiedzi możemy udzielić telefonicznie lub przez wiadomość e-mail, w zależności od wymogów i wygody użytkownika.

L. Kontakt z nami

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przesyłania lub przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zaskarżania naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, skontaktuj się z nami:

Europe: eurepresentative@oneplus.com

UK: ukrepresentative@oneplus.com

Jeśli masz nierozwiązane problemy dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, którymi nie zajęliśmy się w sposób zadowalający, skontaktuj się z naszym amerykańskim zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

M. Sposób aktualizacji niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności, dlatego zachęcamy do jej regularnego sprawdzania, aby zapoznać się z wszystkimi zmianami. Ciągłe uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Platformy, ciągłe korzystanie z usług (aktywnie lub pasywnie) dostarczanych lub udostępnianych na Platformie lub za jej pośrednictwem będzie uznawane za akceptację niniejszej Polityki prywatności i jej przyszłych wersji oraz poprawek.