Sustainability

{{errMsg}}

OnePlus Sustainability Report 2020
OnePlus Vision is “To be a healthy company that endures”. OnePlus en alle OnePlus-werknemers zullen de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich nemen, respecteren en zich inzetten voor het beschermen en teruggeven aan onze communities, om samen met de samenleving tot duurzame ontwikkeling te komen.
Verklaring conflictmineralen
OnePlus beschouwt het concept van duurzame ontwikkeling als één van de kernwaarden van de ontwikkeling van het bedrijf en vervult onze sociale verantwoordelijkheden. OnePlus zet zich in voor de ethiek van sociale verantwoordelijkheid, hecht belang aan de kwestie van conflictmineralen en werkt samen met fabrikanten om duurzame ontwikkeling van de toeleveringsketen te bevorderen.
Verklaring tegen moderne slavernij
OnePlus respecteert de mensenrechten van werknemers en verzet zich krachtig tegen moderne slavernij, mensenhandel en alle gerelateerde schendingen. OnePlus zet zich in om alle arbeids- en mensenrechtenwetten na te leven en om constructieve maatregelen te nemen om arbeids- en mensenrechten continu te beschermen.