Sustainability

{{errMsg}}

OnePlussan kestävyysraportti 2020
OnePlus Vision is “To be a healthy company that endures”. OnePlussan ja kaikkien OnePlus-työntekijöiden on otettava vastuu yrityksen sosiaalisesta vastuusta, kunnioitettava ja sitouduttava suojelemaan ja antamaan takaisin yhteisöillemme kestävän kehityksen saavuttamiseksi yhdessä yhteiskunnan kanssa.
Konfliktimineraalien ilmoitus
OnePlus pitää kestävän kehityksen konseptia, sekä sosiaalisen vastuumme toteuttamista yhtenä yrityksen kehityksen perusarvoista. OnePlus on sitoutunut sosiaalisen vastuun etiikkaan, pitää tärkeänä konfliktimineraalien ongelmaa ja työskentelee valmistajien kanssa edistääkseen kestävää toimitusketjun kehitystä.
Nykyaikaisen orjuuden vastainen lausunto
OnePlus kunnioittaa työntekijöiden ihmisoikeuksia ja vastustaa jyrkästi nykyaikaista orjuutta, ihmiskauppaa ja kaikkea siihen liittyvää loukkaavaa käyttäytymistä. OnePlus on sitoutunut noudattamaan kaikkia työ- ja ihmisoikeuslakeja, ja ryhtyy aktiivisesti toimenpiteisiin suojellakseen jatkuvasti työ- ja ihmisoikeuksia.