Sustainability

{{errMsg}}

OnePlus Hållbarhetsrapport 2020
OnePlus Vision is “To be a healthy company that endures”. OnePlus och alla OnePlus-anställda påtar sig verksamhetens sociala ansvar, och förpliktigar sig till att beskydda och ge tillbaka till vår community, för att uppnå en hållbar utveckling tillsammans med samhället i stort.
Uttalande om konfliktmineraler
OnePlus betraktar begreppet hållbar utveckling som ett av kärnvärdena i företagets utveckling och som ett fullföljande av vårt sociala ansvar. OnePlus är engagerade i etiken om socialt ansvar, lägger vikt vid frågan om konfliktmineraler och samarbetar med tillverkare för att främja en hållbar utveckling av leveranskedjan.
Meddelande om emot modern slaveriUttalande emot modernt slaveri
OnePlus respekterar de mänskliga rättigheter för sina anställda och motsätter sig starkt modernt slaveri, människohandel och alla relaterade kränkande beteenden. OnePlus åtar sig att följa alla lagar om arbetskraft, mänskliga rättigheter och vidtar positiva åtgärder för att kontinuerligt skydda arbetskraft och mänskliga rättigheter.