Invite T&C

{{errMsg}}
“Vrienden uitnodigen”
Voorwaarden en condities

Geschiktheid

Iedereen die aan alle van de volgende voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor deelname aan de OnePlus Invite Friends-campagne:
1. Heeft een geldige OnePlus Account-ID en OnePlus Store-app op apparaat.
2. Aangemeld bij de app en de pagina van de campagne bezocht.
3. Voldoet aan een deel of alle van de volgende voorwaarden indien van toepassing.
1) Heeft een OnePlus-smartphone aangeschaft. Houd rekening met het volgende:
● Als het apparaat op oneplus.com of in de OnePlus Store-app is aangeschaft, wordt de uitnodigingscode automatisch in uw account aangemaakt.
● Als het apparaat bij winkels van derden of de detailhandelskanalen van andere officiële OnePlus-partners is aangeschaft, wordt de uitnodigingscode aangemaakt nadat de gebruiker het IMEI-nummer van het OnePlus-apparaat op oneplus.com heeft geverifieerd.

2) Besteld op oneplus.com of in de OnePlus Store-app. Houd rekening met het volgende:
● Als klanten op oneplus.com of in de OnePlus Store-app hebben besteld, wordt de uitnodigingscode automatisch in uw account aangemaakt.
3) Neem deel aan de Invite Friends-campagne met een OnePlus Account.

Coupons verdienen en inwisselen

OnePlus-gebruikers die de OnePlus Store-app hebben gedownload, kunnen coupons verdienen als een vriend op hun gedeelde uitnodigingscode klikt. De vriend wordt na het klikken op de uitnodigingscode naar het gedeelte voor de OnePlus Invite Friends-campagne (indien de OnePlus Store-app al is gedownload) of naar Google Play geleid om de OnePlus Store-app te downloaden (indien de app nog niet is gedownload). Na het downloaden en openen van de OnePlus Store-app moeten er twee acties worden uitgevoerd om deel te nemen aan de campagne: 1) er moet worden aangemeld bij of geregistreerd voor een OnePlus Account, 2) na aanmelding moet de uitnodigingscode worden ingevoerd in de app.

Zodra een vriend zijn of haar exclusieve uitnodigingscode invoert, worden er automatisch coupons uitgegeven aan de accounts van de uitnodigende gebruiker en de uitgenodigde gebruiker. De coupon wordt toegevoegd aan het account van de gebruiker in het land of de regio waar de gebruiker zich heeft aangemeld.

Algemene voorwaarden coupons

1. De coupons die worden gegenereerd door verschillende klikken op de uitnodigingscode zijn exclusief gebonden aan het uitgenodigde gebruikersaccount en veranderen bij elke deelactie.
2. U kunt slechts één couponcode per keer op een bestelling gebruiken.
3. Zodra een couponcode is geclaimd en gebruikt, is deze gebonden aan het account en de specifieke bestelling. Als u een bestelling annuleert of een terugbetaling aanvraagt, worden gebruikte couponcodes NIET geretourneerd naar uw account.
4. Coupons kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of worden overgedragen aan een andere account.
5. OnePlus behoudt zich het recht voor om enige of alle uitgegeven coupons in te trekken of het gebruik ervan opnieuw te evalueren.
6. De waarde en geldigheidsdatum van coupons komen overeen met wat er op de coupon staat vermeld.

Uitnodigingscodes delen

Uitnodigingscodes mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en alleen worden gedeeld met persoonlijke connecties die het op prijs stellen deze uitnodigingen te ontvangen. Uitnodigingscodes mogen niet worden gepubliceerd of verspreid als er geen redelijke basis is om aan te nemen dat alle of de meeste ontvangers persoonlijke vrienden zijn (zoals op couponwebsites, Reddit of Wikipedia).

Wat krijgen uitgenodigde vrienden

Uitgenodigde vriend(en) krijgen een coupon met bepaalde kortingen voor OnePlus-producten of bestellingen op OnePlus.com of in de OnePlus Store-app.

Meerdere uitnodigingen

Een uitgenodigde vriend mag slechts één uitnodigingscode gebruiken. Als een uitgenodigde vriend uitnodigingscodes van meerdere gebruikers ontvangt, ontvangt alleen de aan de geactiveerde uitnodigingscode gekoppelde gebruiker coupons.

Privacybeleid

De relatiegegevens tussen OnePlus-gebruikers en de uitgenodigde vrienden worden door OnePlus opgeslagen en zijn zichtbaar voor OnePlus-gebruikers. De gegevens omvatten wie de uitnodigingslink heeft gebruikt en de coupons die aan elke uitgenodigde gebruiker zijn toegekend.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het beheer van de OnePlus Invite Friends-campagne ('Programma') en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in deze Algemene voorwaarden zijn vermeld of voor andere direct daaraan gerelateerde doeleinden. Daarnaast gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het beheer en de exploitatie van het Programma. Ons Privacybeleid is van toepassing op dit Programma en op alle persoonsgegevens die met dit Programma worden verzameld.

Scheidbaarheid Indien een van de bepalingen in deze voorwaarden als ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling (of het deel ervan dat deze ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar maakt) geschrapt en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Beëindiging en wijzigingen

OnePlus kan de Invite Friends-campagne of de mogelijkheid van een gebruiker om deel te nemen aan de Invite Friends-campagne te allen tijde om welke reden dan ook opschorten of beëindigen. OnePlus behoudt zich het recht voor om accounts op te schorten, coupons ongeldig te maken of te verwijderen indien wordt vastgesteld dat een activiteit beledigend, frauduleus of in strijd is met de Verkoopvoorwaarden en Algemene voorwaarden van OnePlus. OnePlus behoudt zich het recht voor om alle uitnodigingsactiviteiten te evalueren en te onderzoeken en om naar eigen goeddunken accounts op te schorten of uitnodigingscodes of coupons te wijzigen als dit eerlijk en gepast wordt geacht.
De omvang, de verscheidenheid en het type services en producten dat u kunt verkrijgen door coupons in te wisselen of coupons te gebruiken, kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Updates van de voorwaarden

OnePlus behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Indien een van de voorwaarden wordt gewijzigd, plaatst OnePlus de wijziging op de OnePlus-website of -services. Dergelijke gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment van plaatsing. Als u na een wijziging blijft deelnemen aan de Invite Friends-campagne houdt dit in dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 8-11-2021.