Power of Ten

{{errMsg}}

Regler och villkor

This campaign is brought to you by OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (the “Company” or “OnePlus”)


Kampanjen startar 24 mars kl. 12.00 CET och slutar 4 april kl. 5.00 CEST i Europa-regionen. Genom att delta i den här kampanjen samtycker du till dessa Villkor, så läs dem noggrant innan du deltar i kampanjen och behåll en egen kopia.


ELIGIBILITY:

Du måste uppfylla följande behörighetskriterier för att delta i kampanjen:

a) Med förbehåll för Företagets rimliga handlingsfrihet är kampanjen öppen för personer över arton (18) som är bosatta i alla berättigade regioner i hela världen (”Territoriet”). På grund av juridiska begränsningar kan företaget inte acceptera deltagande från Sudan, Nordkorea, Syrien, Iran, Kuba, Krim-regionen eller andra länder/regioner som kan vara föremål för exportkontroller eller sanktioner vid tidpunkten för kampanjen om deras deltagande leder till brott mot relevant lag eller förordning.

b) Om frakt till en Deltagares adress är överdrivet svår eller dyr kan Företaget, efter rimligt gottfinnande, nominera en alternativ deltagare. En berättigad deltagare kallas ”deltagare” eller ”du”.


KAMPANJDETALJER:

1. Kampanjen heter ”Upphöjt till tio”; Målet med kampanjen är att belöna användarna av OnePlus-telefonerna.

2. Berättigade deltagare som uppfyller kriterierna ovan kan delta i kampanjen.

3. Varje berättigad deltagare kan delta genom att verifiera en OnePlus One-enhet.

4. Berättigade deltagare kan verifiera sin OnePlus One-enhet genom att ange enhetens ordernummer och IMEI.

a) Hitta ditt ordernummer genom att besöka oneplus.com going to Your Account > Orders.

b) Hitta ditt IMEI-nummer genom att ringa *#06# med din OnePlus One-telefon.

5. Verifiera din OnePlus One-enhet från 24 mars, 12:00 PM CET till 4 april, 5:00 AM CEST.

6. Varje deltagare kan bara skicka in den information som krävs (IMEI och OnePlus-ordernummer) en gång. Vänligen se till att din information är korrekt innan du anmäler dig.

7. Varje OnePlus One-enhet kan bara verifieras en gång.


PRISER OCH UTDELNING:

8. Priser kommer att släppas på OnePlus 10 Pro-lanseringsevenemanget (March 31, 3:30 PM BST, 5:30 PM EEST OR 4:30PM CEST).

9. Priser:
a) Totalt 100 deltagare över hela världen, varav 33 deltagare kommer från EU och Storbritannien, kommer att väljas ut att vinna fyra kuponger till ett värde av 2990 euro (eller motsvarande i annan lokal valuta):
i. Tre rabattkuponger på 8990 kr;
ii. En rabattkupong på 2930 kr.
b) Andra deltagare kommer att vinna ett garanterat pris på 2990 RedCoins.

10. Kuponger kan endast användas på oneplus.com eller i OnePlus Store-appen. Om ordervärdet överstiger kupongvärdet måste du betala återstoden. Om ordervärdet är under kupongvärdet kan du använda kupongen normalt men återstoden av kupongvärdet skickas inte tillbaka till ditt konto.

11. Priser kommer slumpmässigt att tilldelas från deltagare som verifierat sin OnePlus One-enhet framgångsrikt den 4 april, kl. 10.00 BST, 12.00 EEST eller 11.00 CEST.

12. Priser läggs till på dina OnePlus-konton 24 timmar efter att du vunnit. Kuponger eller RedCoins kommer att skickas direkt till deltagarnas OnePlus-konto och visas i avsnittet ”Min kupong” eller RedCoins-avsnittet på oneplus.com eller OnePlus Store app.

13. Utmärkelserna är giltiga i ett år efter att de mottagits vilket kommer att anges på ditt OnePlus-konto. Använd dem innan de går ut.


INTEGRITET OCH DATASKYDD:

14. Genom att delta i kampanjen och skicka in andra personuppgifter godkänner deltagarna uttryckligen att deras personuppgifter behandlas av Företaget i samband med kampanjen eller annan tillhörande publicitet av Företaget eller dess dotterbolag. I synnerhet kommer företaget att samla in din IMEI, mobiltelefonnummer/e-post, användarnamn för korrekt genomförande av kampanjen. Företagets sekretesspolicy gäller (https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy). Genom att delta i kampanjen och skicka in andra personuppgifter godkänner Deltagarna uttryckligen att deras personuppgifter behandlas av Företaget i samband med kampanjen eller annan tillhörande publicitet av Företaget eller dess dotterbolag. Företagets sekretesspolicy gäller (https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy). Företaget kan dela den personliga informationen med partners och auktoriserade licenstagare för att administrera kampanjen och uppfylla rabatter.


ALLMÄN ANSVARSFRISKRIVNING:

15. Genom att delta i denna kampanj samtycker deltagarna till att friskriva Företaget, dess anställda, agenter och dotterbolag från all form av ansvar, och avsäger sig alla anspråk och orsaker till åtgärder som härrör från eller är relaterade till denna Kampanj och/eller uppfyllelse och /eller användning av Kupongerna eller RedCoins, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Men inget i dessa Villkor begränsar eller utesluter dock någon persons eller enhets ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av Företagets försumlighet, eller något annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.


REGLERANDE LAG OCH TVISTLÖSNING:

16. Alla tvister ska regleras av lagarna i England och Wales (eller av tvingande lokal lagstiftning, om tillämpligt).Ingenting i Villkoren påverkar konsumentens rätt att förlita sig på tvingande lokal lagstiftning.

17. Du samtycker till att underkasta dig domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion för att lösa eventuella tvister som kan uppstå.Du kan genomdriva dina konsumentskyddsrättigheter i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning.


ÖVRIGT:

18. Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig helt eller delvis ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. En ogiltig bestämmelse ska ersättas med en bestämmelse som är juridiskt möjlig och som innehållsmässigt ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.Detsamma gäller eventuella kryphål.

19. OnePlus har rätt att utesluta deltagare från denna kampanj som bryter mot dessa villkor, lämnar falsk, vilseledande eller bedräglig information, använder illojala metoder och/eller försöker manipulera resultatet av urvalet. Dessutom är det inte tillåtet att delta i kampanjen via tvivelaktiga, falska konton. Om det finns en anledning till uteslutning har OnePlus rätt att dra tillbaka utmärkelserna, kräva tillbaka de utmärkelser som redan har delats ut eller kräva kompensation för värdet.

20. Detta gäller särskilt i fall av force majeure och om ett korrekt genomförande av kampanjen inte kan garanteras av tekniska och/eller rättsliga skäl.

21. OnePlus har rätt att avsluta eller skjuta upp kampanjen i förtid. Detta gäller särskilt i fall av force majeure och om ett korrekt genomförande av kampanjen inte kan garanteras av tekniska och/eller rättsliga skäl.

22. Deltagarna samtycker till att alla skatter (inklusive inkomstskatt) eller andra avgifter som ska betalas i samband med priserna är deltagarnas enskilda ansvar.