{{errMsg}}
Integritetspolicy för OnePlus onlinebutik

UNUMPLUS LIMITED, registered address: Black Bull Yard 18a Hatton Wall, Second Floor, London, England, EC1N 8JH (för Storbritannien)

Reflection Investment B.V., registered address: Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Nederländerna (för övriga EU-länder)

(häri omväxlande kallad ”OnePlus”, ”vi” eller ”oss”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Vi kan/kommer att samla in, använda, avslöja, överföra, behandla, dela och lagra dina uppgifter, information inklusive personuppgifter (häri gemensamt kallade ”Dina uppgifter”) när du kommer åt, bläddrar, utnyttjar, beställer, prenumererar eller använder någon av våra produkter eller tjänster på eller via webbplatsen och appen (häri kallad ”Plattformen”) och genom att göra det samtycker du otvetydigt till att vara bunden av denna Integritetspolicy. Läs noggrant och bekanta dig med våra sekretessrutiner innan du använder vår Plattform, ansöker om någon av våra produkter eller tjänster och/ eller tillhandahåller Dina uppgifter på eller via Plattformen eller ägnar dig åt någon av de tillåtna aktiviteterna på Plattformen.

Genom att använda Plattformen kan du komma åt, bläddra och/eller ansöka om tjänster och/ eller produkter (tjänster) som finns tillgängliga på Plattformen och som kan uppdateras på Plattformen då och då. I denna Integritetspolicy förklarar vi syftet, metoderna och omfattningen av vår insamling och användning av Dina uppgifter, dina rättigheter i och/eller med avseende på din information och de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda Dina uppgifter.

A. Definitioner

“Personliga uppgifter” avser all information som rör en fysisk person, som, antingen direkt eller indirekt, i kombination med annan information som är tillgänglig eller sannolikt kommer att vara tillgänglig hos ett företag, kan identifiera en sådan fysisk person;

B. Hur vi samlar in och använder Dina uppgifter

Vilken information vi samlar in beror på vilka tjänster du använder, i vilken miljö du interagerar med oss, vilka val du gör and de produkter och tjänster som du visar och använder. Om du väljer att inte tillåta oss att samla in sådan information kanske vi inte kan förse dig med relevanta produkter och/eller svara på dina frågor eller lösa några problem som du stöter på.

i. Om du vill beställa på vår Plattform måste du skapa ett konto och logga in på ditt konto. OnePlus kommer att samla in ditt mobiltelefonnummer, e-postadress, lösenord, profilbild, användarnamn etc. Dina utmärkelser, kuponger och andra intressen är förknippade med ditt OnePlus-konto.

ii. För att ansöka om köp av någon produkt kan du behöva förse oss med dina uppgifter inklusive men inte begränsat till ditt namn, bostads-/leveransadress och -detaljer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

iii. Om vi förser dig med en chattfunktion eller någon annan funktion på Plattformen för att kontakta vår kundtjänst, kan vi samla in Dina uppgifter inklusive men inte begränsat till ditt konto, identitetsverifierings-, kontaktuppgifter, chatthistorik, klagomål eller frågerelaterade uppgifter, information om produkten eller tjänsterna som efterfrågas etc.

iv. Om du laddar upp bilder eller skriver kommentarer på Plattformen samlar vi in innehållet du laddar upp för att visa dem på Plattformen.

v. If you want to use redcoins to redeem physical/virtual products on redcoins shop, you may need to provide us with your information including but not limited to your name, shipping address and details, mobile phone number, email address or other contact details.

C. Hur vi använder Dina uppgifter

a. Dina uppgifter kommer att behandlas för att implementera grundläggande funktioner för tjänster på Plattformen såsom användarinloggning, produktsurfning, onlinebokning, onlineköp, serviceförfrågan, annons, användarkommentar, användarförfrågan, logistik och distribution, samt för att ge dig produktinformation;

b. I enlighet med att du gör någon beställning på eller via Plattformen kommer vi att dela din information och din beställningsinformation med våra partners , såsom logistikpartners och lagerleverantörer, för att tillhandahålla leverans av ditt köp till dig ;

c. Som en del av orderuppfyllelsetjänsterna kommer vi att få ditt leveransspårningsnummer från tredjepartsleverantören, logistikpartners, auktoriserade distributörer eller våra partners, så att vi kan göra det möjligt för dig att spåra leveransstatusen för ditt köp;

d. Vi kommer att lagra, använda, behandla, dela, överföra och/eller avslöja Dina uppgifter och/eller din beställningsinformation för efterförsäljning, skatte- och finansiella tjänster i enlighet med gällande lagar och förordningar.

e. Vi kan använda Dina uppgifter för att skicka dina kampanjerbjudanden och andra kommersiella erbjudanden. Vi kan använda interna eller tredjepartsverktyg för att skicka dig kommersiella och kampanjerbjudanden som du kan vara intresserad av. Du kan avsluta prenumerationen på dessa direktmarknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet.

f. För att tillhandahålla kundsupport, till exempel för att kommunicera med dig om din inköpsorder, enhet, tjänster som utnyttjas eller åtgärdar eventuella allmänna frågor eller klagomål som du skulle kunna ha.

g. För att bearbeta, generera och förse dig med aviseringar, kampanjer, förgodkända erbjudanden och push-tjänster och analysera statistisk information om användningen av Plattformen och tjänsterna för att försöka förbättra dem, inklusive i syfte att förbättra/utöka användarupplevelsen;

h. För att följa aktiviteter relaterade till lagar och rättsliga processer

i. Requesting Device Permissions

(A) When you use OnePlus Store, we may request certain device permissions to collect your personal information and provide you with specific service functions or services. Specifically, we may request the following device permissions.

Device Permission

Purpose of Permission Request

GET_ACCOUNTS

Get account information

Calendar

Inform user when promotion starts

Storage

Download electronic invoices or other files to local storage

Phone State

Acquire device information, like network status

Read clipboard

Share product/article

Read application list

Share product/article

Notification

Push

(B) When a permission is turned on, at any time, you can turn it off via “Settings” on your phone. After the permission is turned off, the corresponding product function may not work normally.

(C) We undertake that we will not use your device in a manner that violates permissions for which you have provided authorization or consent.

D. Hur vi lagrar Dina uppgifter

Lagringsperioden för Dina uppgifter som vi samlar in är den minsta tid som krävs för att uppnå de insamlingsändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag. Vi kommer att radera eller anonymisera Dina uppgifter när lagringsperioden löper ut enligt beskrivningen ovan.

E. För vilka vi avslöjar Dina uppgifter

Vi kan dela, överföra eller lämna ut Dina uppgifter till följande:

i. Anslutna företag: Vi kan dela din information med våra Anslutna företag som kan inkludera något av de koncernföretag i OnePlus eller företag och/eller företag som fungerar under flera olika varumärken som ägs och/eller kontrolleras av oss.

ii. Våra partners och leverantörer: Vi kan bli skyldiga att dela, överföra och/eller lämna ut Dina uppgifter i syfte att lagras, behandlas och/eller användas med våra tekniska, affärs-, marknadsförings- och leveranspartners eller leverantörer i syfte att fortsätta tillhandahålla tjänster, kontoskapande och andra inloggningskrav, intimitet av nya erbjudanden, utgåvor, uppdateringar, inklusive programuppdateringar och korrigeringar, betalningar och OTP-tjänster, kurirtjänster för leverans av ditt köp;

iii. Personer som förvärvar våra tillgångar eller affärer: Om vi säljer eller överför, helt eller delvis, någon av våra företag eller tillgångar kan Dina uppgifter vara en del av den försäljningen eller överföringen men den kommer att förbli föremål för löftena i denna Integritetspolicy (såvida du naturligtvis inte samtycker till något annat efter det).

iv. Juridiska myndigheter och tillsynsmyndigheter: Vi kan bli skyldiga att lämna ut Dina uppgifter på grund av rättsliga eller regulatoriska krav. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att lämna ut Dina uppgifter efter behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till att följa domstolsbeslut, order eller upptäcktsförfrågningar. Vi kan också lämna ut Dina uppgifter (a) till brottsbekämpande tjänstemän eller till andra; (b) för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller en rättslig process som delgivits oss eller Plattformen; (c) för att genomdriva eller tillämpa denna Integritetspolicy eller villkoren eller våra andra policyer eller avtal; (e) för ett insolvensförfarande som omfattar hela eller delar av den verksamhet eller tillgång som informationen avser; (f) för att svara på påståenden om att någon information strider mot tredje parts rättigheter; (g) eller skydda våra rättigheter, egendom eller personlig säkerhet eller allmänheten. Du samtycker till och bekräftar att vi inte får informera dig före eller efter avslöjanden som gjorts enligt detta avsnitt.

Oaktat allt som nämns härifrån är vi inte ansvariga för handlingar eller försummelser från tredje part som din information delas med av dig och inte heller ska vi vara ansvariga och/eller ansvariga för någon ytterligare information som du kan välja att tillhandahålla direkt eller indirekt till någon av tredje parter när du ansöker om eller aktiverar deras tjänster och produkter, antingen direkt eller indirekt eller antingen via plattformen eller på annat sätt.

F. Hur vi skyddar Dina uppgifter

a. Vi har vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder och organisatoriska åtgärder för att skydda din information som samlas in och lagras hos oss. Det är dock absolut nödvändigt att uppskatta och erkänna, vilket du måste, att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information, är ingen webbplats, internetnätverk eller -överföring, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker.

b. Vi kommer strikt att kontrollera åtkomsten till Dina uppgifter och tillåter endast våra anställda som behöver känna till Dina uppgifter att hjälpa oss att behandla sådan information och personal från företag som är auktoriserade att hantera tjänsterna för vår räkning för att få tillgång till Dina uppgifter.

c. Säkerheten för Dina uppgifter är av stor betydelse för oss. Därför kommer vi att fortsätta våra ansträngningar för att skydda Dina uppgifter och genomföra skyddsåtgärder, såsom att tillhandahålla kryptering för informationslagring och -överföring i ett försök att förhindra obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av Dina uppgifter;

d. I händelse av en säkerhetsincident av Dina uppgifter informerar vi dig omedelbart om samma och de förebyggande åtgärder som ska vidtas för att mildra skadan om och hur det krävs och i enlighet med kraven i relevanta lagar och förordningar.

G. Dina rättigheter till Dina uppgifter

Nedan följer en lista över dina, icke-uttömmande, juridiska rättigheter samt de åtgärder som vi vidtar för att skydda dina rättigheter.

Rättigheten till att vara informerad: Vi publicerar denna integritetspolicy för att informera dig om vad vi samlar in och lagrar och hur vi använder, behandlar, delar, överför eller avslöjar Dina uppgifter. Vi är fast beslutna att vara öppna och transparenta om hur vi samlar in, lagrar, använder, behandlar, delar, överför eller avslöjar Dina uppgifter inom och utanför OnePlus.

Rätt till tillgång: Du kan begära tillgång till Dina uppgifter som har samlats in och lagras av oss.

Rätt att korrigera: Om du upptäcker att de av Dina uppgifter som lagras hos oss är felaktiga eller ofullständiga kan du oftast ha rätt att begära att vi rättar eller korrigerar dem om inte vi eller någon av våra partners har agerat på eller avsett att ha agerat på sådan felaktig eller ofullständig information som du tillhandahåller. Du kan få tillgång till att korrigera eller fylla i Dina uppgifter direkt på Plattformens relevanta sida. Men för den del av Dina uppgifter som inte har gjorts tillgänglig för ändringar av dig kan du begära korrigering eller komplettering. Du åtar dig att alltid förse oss med sanna, korrekta och fullständiga uppgifter om dig själv och att hålla Dina uppgifter uppdaterade så att de är sanna, korrekta och fullständiga, för att hjälpa oss att betjäna dig bättre och att du är ensam ansvarig för eventuella konsekvenser som följer till följd av att du bryter mot denna klausul, inklusive oss eller någon av våra partners som agerar på de av Dina uppgifter som har tillhandahållits av dig till oss eller någon av våra partners.

Rätt att radera: Om du upptäcker att vi samlar in eller använder Dina uppgifter i strid mot relevanta lagar, administrativa bestämmelser eller denna Integritetspolicy har du rätt att begära radering av relevant användning av Dina uppgifter och i sådana situationer kan du be oss att radera de av Dina uppgifter som du lämnat eller göra dem anonyma. Införstått om vi och/eller våra partners är skyldiga att radera någon del av Dina uppgifter, så kanske vi och/eller någon av våra partners, i förekommande fall, inte längre kan förse dig med de begärda tjänsterna, helt eller delvis. Observera också att det kan finnas omständigheter där du ber oss att radera Dina uppgifter men när vi är juridiskt skyldiga och/eller berättigade att behålla dem.

Rätt att återkalla samtycke: Du kan bevilja eller återkalla dina godkännanden och samtycken när som helst, såvida du inte redan har aktiverat tjänster som förbjuder återkallande av tillstånd eller samtycken, som att använda Dina uppgifter till att leverera din köpta produkt. Observera också att om du återkallar ditt tillstånd eller samtycke kanske vi inte längre kan förse dig med motsvarande tjänster.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla Dina uppgifter. Men ditt beslut att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka behandlingen av Dina uppgifter som redan gjorts baserat på ditt tidigare samtycke före återkallandet.

Rätt till portabilitet: Under vissa omständigheter, rätten att få viss personlig information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför denna information till en tredje part där detta är tekniskt genomförbart. Observera att denna rätt endast gäller personuppgifter som du har lämnat till oss.

Rätt till klagomål: Du har rätt att lämna in klagomål om integritetsfarhågor. I enlighet med att vi får fullständig information och detaljer om ditt klagomål kommer vi att svara inom 30 dagar från dagen för mottagandet av ditt klagomål och försöka lösa ditt klagomål.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att någon av dina rättigheter har kränkts av oss. Du kan ta reda på mer information om dina rättigheter genom att kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd som finns i din jurisdiktion. Kontaktuppgifter till alla tillsynsmyndigheter i Europeiska unionen hittar du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Observera att vi av säkerhetsskäl kan komma att verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran i enlighet med någon av dina rättigheter enligt beskrivningen ovan. I princip tar vi inte ut några avgifter om din begäran är rimlig. Baserat på den faktiska situationen kan vi dock ta ut en viss avgift för att täcka våra kostnader för upprepade förfrågningar eller förfrågningar som sträcker sig utöver rimliga gränser. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, kräver oproportionerliga tekniska ansträngningar (till exempel att utveckla ett nytt system eller i grunden ändra en befintlig praxis), kan vara skadliga för andras rättsliga rättigheter eller intressen eller är mycket opraktiska. Dessutom kanske vi inte kan svara på din begäran om den allvarligt kan försämra dina eller andra individers eller organisationers legitima rättigheter och intressen.

H. Hur vi behandlar barns personuppgifter

a. Vår Plattform och våra Tjänster är främst för vuxna, dvs. för dig som är 18 år eller äldre. Vi anser att det är föräldrarnas ansvar att övervaka sina barns verksamhet. Barn (vi betraktar alla som är under 18 år som barn) får inte använda våra tjänster för att köpa produkter från Plattformen utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Men om något barn använder Plattformen, använder någon tjänst på den eller gör något köp från den, kommer vi att bedöma föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke, beroende på vad det kan vara, för ett sådant barn.

I. Tredje part och deras produkter och tjänster

a. Plattformen kan innehålla länkar, produkter och/eller tjänster till tredje parts webbplatser. Du har full frihet att välja om du vill besöka dem eller inte. Men om du väljer att besöka dem gör du det under förutsättning att du följer deras villkor och integritetspolicyer som du kan se på deras webbplatser eller genom att kontakta dem.

b. Vi har ingen kontroll över vår partners integritets- och dataskyddspolicyer. Innan du skickar Dina uppgifter till våra partners, läs och förstå deras integritetspolicyer och villkor eftersom du kommer att styras av dem och dina rättsmedel ska ligga mot sådana partners och/eller tredje part vars webbplatser du besöker och/eller vars tjänster och produkter du tillämpar och/eller aktiverar.

J. Hur Dina uppgifter lagras och överförs globalt

Dina uppgifter kommer att lagras på AWS EU under kontot för OnePlus-gruppen.

K. Kommunikation från Plattformen

a. Specialerbjudanden och uppdateringar: Vi kan skicka dig information om produkter, tjänster, specialerbjudanden, nyhetsbrev eller andra typer av kampanjerbjudanden och meddelanden. Av respekt för din integritet ger vi dig möjlighet att inte ta emot dessa typer av kommunikation. Du kan avsluta prenumerationen via den avregistreringsmekanism som tillhandahålls i varje sådan kommunikation.

b. Meddelanden om tjänster: Vid vissa tillfällen eller enligt krav i lagar, regler eller förordningar kan vi vara skyldiga att skicka ut servicerelaterade meddelanden och kommunikationer. Dessa meddelanden betraktas inte som marknadsföring till sin natur.

c. Kundtjänst: Vi kan kommunicera med dig regelbundet för att tillhandahålla begärda tjänster och när det gäller frågor som rör ditt användarkonto. Vi kan svara via e-post eller telefon, baserat på dina krav eller bekvämlighet.

L. Kontakta oss

Om du vill ha ytterligare information om insamling, användning, utlämnande, överföring eller behandling av dina personuppgifter eller klagar på vår integritetspraxis, kontakta oss på eurepresentative@oneplus.com.

M. Så här uppdateras den här integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då och du uppmanas att kontrollera denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om de ändringar som gjorts i den. Din fortsatta åtkomst till eller användning av Plattformen, fortsatt användning av de tjänster (oavsett om de är aktivt eller passivt) som tillhandahålls eller utnyttjas från eller via Plattformen ska anses motsvara ditt godkännande av denna integritetspolicy och dess framtida versioner eller ändringar.

Effective May 9th, 2022