{{ $t("specsContent.header[0].title") }}

 • {{ item }}

{{ $t("specsContentCompare.header[0].title") }}

 • {{ item }}
{{ $t("specsTitle.weight") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.screen") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsContent.header[0].screen") }}
{{ $t("specsTitle.performance") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.camera") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.network") }}
{{ $t("specsTitle.sensor") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.interface") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.keyboard") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.audio") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.media") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.package") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.notes") }}
{{ $t("specsTitle.weight") }}
{{item.title}}
 • {{v}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.screen") }}
{{ $t("specsContent.header[0].screen") }}
{{ $t("specsContentCompare.header[0].screen") }}
{{item.title}}
 • {{v}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.performance") }}
 • {{v}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.camera") }}
{{item.title}}
  {{item.title1}}
 • {{v}}
  {{item.title2}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.network") }}
{{item.title}}
 • {{v}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.sensor") }}
 • {{v}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.interface") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.keyboard") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.audio") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.media") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.package") }}
 • {{v}}
 • {{v}}
{{ $t("specsTitle.notes") }}
{{item.title}}

Check local carrier 4G(LTE) / 5G(NR) connectivity

Carrier Support Band (LTE) Support Band (NR)

Även om en enhet stödjer vissa eller alla av de nödvändiga frekvenserna för denna operatör, kommer den inte att kunna ansluta om enheten inte är godkänd för detta nätverk.