Power of Ten

{{errMsg}}

Vilkår og betingelser

This campaign is brought to you by OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (the “Company” or “OnePlus”)


Kampagnen er åben fra den 24. marts kl. 12.00 PM CET til den 4. april kl. 05.00 AM CEST i Europa. Ved at deltage i kampagnen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser, så læs dem omhyggeligt, før du deltager i kampagnen, og gem en kopi til din egen reference.


ELIGIBILITY:

Du skal opfylde følgende kriterier for at deltage i kampagnen:

a) Med forbehold af virksomhedens rimelige skøn er kampagnen åben for personer over atten (18) år, der bor i en hvilken som helst kvalificeret region i hele verden ("territoriet"). På grund af juridiske begrænsninger er virksomheden ikke i stand til at acceptere deltagelse fra Sudan, Nordkorea, Syrien, Iran, Cuba, Krim-regionen eller andre lande/regioner, som kan være underlagt eksportkontrol eller sanktioner på tidspunktet for kampagnen, hvis deres deltagelse fører til overtrædelse af den relevante lov eller forskrift.

b) Skulle forsendelse til en deltagers adresse være overdrevent vanskelig eller dyr, kan virksomheden efter rimeligt skøn udtrække en alternativ deltager. En kvalificeret deltager omtales som "deltager" eller "du".


DETALJER OM KAMPAGNEN:

1. Denne kampagne hedder "Power of Ten".; Formålet med kampagnen er at belønne brugerne af OnePlus-telefonerne.

2. Kvalificerede deltagere, der opfylder ovenstående kriterier, kan deltage i kampagnen.

3. Hver kvalificeret deltager kan deltage ved at bekræfte en OnePlus One-enhed.

4. Kvalificerede deltagere kan bekræfte deres OnePlus One-enhed ved at indtaste enhedens ordrenummer og IMEI.

a) Find dit ordrenummer ved at besøge oneplus.com going to Your Account > Orders.

b) Find dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06# på din OnePlus One-telefon.

5. Bekræft din OnePlus One-enhed fra den 24. marts kl. 12:00 CET til den 4. april kl. 05:00 CEST.

6. Hver deltager ndsende de nødvendige oplysninger (IMEI og OnePlus-rdrenummer) én gang. Sørg for, at dine oplysninger er korrekte før indsendelse.

7. Hver OnePlus One-enhed kan kun verificeres én gang.


PRÆMIER OG UDTRÆKNING:

8. Præmierne vil blive frigivet ved OnePlus 10 Pro-lanceringsbegivenheden (March 31, 3:30 PM BST, 5:30 PM EEST OR 4:30PM CEST).

9. Præmier:
a) I alt 100 deltagere på verdensplan, heriblandt 33 deltagere fra EU og Storbritannien, vil blive udvalgt til at vinde fire kuponer til en værdi af €2990 (eller tilsvarende i anden lokal valuta):
i. Tre rabatkuponer på 6740 kr. rabat på alle produkter;
ii. Én rabatkupon på 2190 kr. rabat på alle produkter.
b) Andre deltagere vil vinde en præmie på 2990 RedCoins.

10. Kuponerne kan kun bruges på oneplus.com eller i OnePlus Store-appen. Hvis ordreværdien overstiger kuponværdien, skal du betale restbeløbet. Hvis ordreværdien er under kuponværdien, kan du bruge kuponen normalt, men saldoen på kuponværdien vil ikke blive sendt tilbage til din konto.

11. Præmierne vil blive tilfældigt tildelt ud fra deltagere, der har bekræftet sine OnePlus One-enheder inden den 4. april kl. 11:00.

12. Præmierne vil blive tilføjet til dine OnePlus-konti 24 timer efter tildelingen af præmierne. Kuponer eller RedCoins sendes direkte til deltagernes OnePlus-konto og kan ses i sektionerne “Min kupon” eller RedCoins på oneplus.com eller i OnePlus Store app.

13. Præmierne gælder i et år efter modtagelsen, hvilket vil blive angivet på din OnePlus-konto. Husk at bruge dem i tide.


PRIVATLIV OG DATABESKYTTELSE:

14. Ved at deltage i kampagnen og indsende andre personlige oplysninger, giver deltagerne udtrykkeligt samtykke til, at virksomheden behandler deres personlige oplysninger med henblik på kampagnen eller enhver associeret offentlighed fra virksomheden eller dens tilknyttede selskaber. Virksomheden vil især indsamle dit IMEI, mobiltelefonnummer/e-mail, brugernavn for korrekt gennemførelse af kampagnen. Virksomhedens privatlivspolitik er gældende (https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy). Virksomheden kan dele de personlige oplysninger med partnere og autoriserede licenstagere med henblik på kampagneadministration og rabatopfyldelse.


GENEREL ANSVARSFRITAGELSE:

15. Ved at deltage i denne kampagne fritager deltagerne virksomheden, dets medarbejdere, agenter, tilknyttede selskaber, og afstår fra et hvilket som helst ansvar, ud fra en hvilken som helst teori, og giver afkald på et hvilket som helst krav og påtaleret, der opstår fra eller relateret til denne kampagne og/eller opfyldelse og/eller brug af kuponerne eller RedCoins, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Der er dog intet i disse vilkår og betingelser, der begrænser eller udelukker nogen som helst persons eller enheds ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af deres uagtsomhed eller noget som helst andet ansvar, som ikke er begrænset ved lov. Dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.


GÆLDENDE LOV OG LØSNING AF TVISTER:

16. Enhver tvist skal være underlagt lovene i England og Wales (eller af obligatoriske lokale love, hvis det er relevant).Intet i disse vilkår og betingelser påvirker forbrugerens ret til at kunne basere sig på den obligatoriske lokale lovgivning.

17. Du accepterer at underkaste dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i London for at løse eventuelle tvister, der måtte opstå.Du kan håndhæve dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning.


DIVERSE:

18. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig, både helt eller delvist, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. En ugyldig bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der er juridisk mulig og indholdsmæssigt kommer så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelse.Det samme gælder for eventuelle smuthuller.

19. OnePlus er berettiget til at udelukke deltagere fra denne kampagne, som overtræder disse vilkår og betingelser, giver falske, vildledende eller svigagtige oplysninger, bruger urimelige midler og/eller forsøger at manipulere udvælgelsesresultatet. Derudover er deltagelse i kampagnen via tvivlsomme, falske konti ikke tilladt. Såfremt der er grund til udelukkelse, er OnePlus berettiget til at trække præmien tilbage, kræve den allerede udleverede præmie tilbage eller kræve erstatning for værdien.

20. Dette gælder især i tilfælde af force majeure og i tilfælde af, at en korrekt udførelse af kampagnen af tekniske og/eller juridiske årsager ikke kan garanteres.

21. OnePlus er berettiget at afslutte eller udsætte kampagnen. Dette gælder især i tilfælde af force majeure og i tilfælde af, at en korrekt udførelse af kampagnen af tekniske og/eller juridiske årsager ikke kan garanteres.

22. Deltagerne accepterer, at enhver skat (inklusive indkomstskatten) eller anden afgift, der skal betales i forbindelse med præmierne, alene er deltagernes ansvar.