Nghe "Lost but Won" từ bộ phim Rush,
được tối ưu hóa bởi Hans Zimmer cho
công nghệ âm thanh không gian của OnePlus