รับฟัง "Lost but Won" จากภาพยนตร์เรื่อง Rush
ซึ่งปรับแต่งโดย Hans Zimmer สำหรับ OnePlus Spatial Audio โดยเฉพาะ