{{errMsg}}
Privatlivspolitik for OnePlus Online Store

UNUMPLUS LIMITED, forretningssted: Black Bull Yard 18a Hatton Wall, Second Floor, London, England, EC1N 8JH (for UK)

Reflection Investment B.V., forretningssted: Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Nederlandene (for andre EU-lande)

(heri i flæng omtalt som 'OnePlus', 'vi' eller 'os'), er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv. Vi kan/vil indsamle, bruge, afsløre, overføre, behandle, dele og gemme dine data, information inklusive personlige oplysninger (heri samlet benævnt "Dine oplysninger"), når du tilgår, gennemser, benytter, bestiller, abonnerer på eller bruger nogen af vores produkter eller tjenester på eller gennem hjemmesiden og appen (heri benævnt "Platformen"), og ved at gøre det accepterer du utvetydigt at være bundet af denne fortrolighedspolitik. Læs venligst omhyggeligt og gør dig bekendt med vores privatlivspraksis, før du bruger vores platform, ansøger om nogen af vores produkter eller tjenester og/eller giver dine oplysninger på eller gennem platformen eller forkæler dig selv med nogen af de tilladte aktiviteter på platformen.

Ved at bruge platformen kan du få adgang til, gennemse og/eller ansøge om tjenester og/eller produkter (tjenester), der er tilgængelige på platformen, og som kan blive opdateret på platformen fra tid til anden. I denne privatlivspolitik forklarer vi om formålene, metoderne og omfanget af vores indsamling og brug af dine oplysninger, dine rettigheder i og/eller med hensyn til dine oplysninger og de sikkerhedsforanstaltninger, vi tager for at beskytte dine oplysninger.

A.Definitioner

“Personlige oplysninger” henviser til enhver oplysning, der vedrører en fysisk person, som enten direkte eller indirekte, i kombination med andre tilgængelige oplysninger eller sandsynligvis vil være tilgængelige hos en juridisk person, er i stand til at identificere en sådan fysisk person;

B.Sådan indsamler og anvender vi dine oplysninger

De oplysninger, vi indsamler, afhænger af de tjenester, du bruger, det miljø, du interagerer med os i, de valg, du træffer og de produkter og tjenester, du ser og bruger. Hvis du vælger ikke at tillade os at indsamle sådanne oplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at levere relevante produkter til dig og/eller svare på dine forespørgsler eller løse eventuelle problemer, du støder på.

i. Hvis du ønsker at bestille på vores platform, skal du oprette en konto og logge ind på din konto. OnePlus vil indsamle dit mobiltelefonnummer, e-mailadresse, adgangskode, profilbillede, brugernavn osv. Dine præmier, kuponer og andre interesser er knyttet til din OnePlus-konto.

ii. For at ansøge om køb af ethvert produkt, skal du muligvis give os dine oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, bolig-/forsendelsesadresse og detaljer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

iii. I tilfælde af, at vi leverer en chatfunktion eller en hvilken som helst anden funktion på platformen til dig, så du kan kontakte vores kundeservice, kan vi indsamle dine oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, din konto, detaljer om identitetsbekræftelse, kontaktoplysninger, chathistorik, klage eller forespørgselsrelaterede detaljer , detaljer om det produkt eller de tjenester, der efterspørges osv.

iv. Hvis du uploader billeder eller skriver kommentarer på platformen, indsamler vi det indhold, du uploader, så vi kan vise dem på platformen.

C. Sådan bruger vi dine oplysninger

a. Dine oplysninger vil blive behandlet for at implementere kernefunktioner for tjenester på platformen såsom brugerlogin, produktbrowsing, online-reservation, online-køb, serviceforespørgsel, reklame, brugerkommentar, brugerforespørgsel, logistik og distribution, samt for at levere produktoplysninger til dig;

b. Når du har afgivet en ordre på eller gennem platformen, videregiver vi dine oplysninger og dine ordreoplysninger til vores partnere, såsom logistikpartnere og lagerleverandører, for at kunne udføre levering af dit køb til dig ;

c. Som en del af ordreudførelsestjenesterne vil vi indhente tracking-nummer for din levering fra tredjepartstjenesteudbyderen, logistikpartnere, autoriserede distributører eller vores partnere, så vi kan gøre det muligt for dig at følge status for forsendelse af dit køb;

d. Vi vil gemme, bruge, behandle, dele, overføre og/eller videregive dine oplysninger og/eller dine ordreoplysninger med henblik på eftersalg, skat og finansrelaterede tjenester i overensstemmelse med gældende love og regler.

e. Vi kan bruge dine oplysninger til at sende dig salgs- og andre kommercielle tilbud. Vi kan bruge vores interne eller tredjeparts værktøjer til at sende dig kommercielle og salgstilbud, som du måtte være interesseret i. Du kan framelde dig sådanne direkte markedsføringsmeddelelser ved at klikke på linket til at framelde i e-mailen.

f. For at yde kundesupport, såsom at kommunikere med dig om din indkøbsordre, enhed, benyttede tjenester eller håndtering af generelle spørgsmål eller klager, som du måtte have.

g. Til at behandle, generere og sende dig meddelelser, salgstilbud, forhåndsgodkendte tilbud og push-tjenester og til at analysere statistisk information om brugen af platformen og tjenester for at forsøge at forbedre dem, herunder med den hensigt at forbedre/forøge brugeroplevelsen;

h. For at overholde aktiviteter i forbindelse med lovgivning og juridiske processer

i. Requesting Device Permissions

(A) When you use OnePlus Store, we may request certain device permissions to collect your personal information and provide you with specific service functions or services. Specifically, we may request the following device permissions.

Device Permission

Purpose of Permission Request

GET_ACCOUNTS

Get account information

Calendar

Inform user when promotion starts

Storage

Download electronic invoices or other files to local storage

Phone State

Acquire device information, like network status

Read clipboard

Share product/article

Read application list

Share product/article

Notification

Push

(B) When a permission is turned on, at any time, you can turn it off via “Settings” on your phone. After the permission is turned off, the corresponding product function may not work normally.

(C) We undertake that we will not use your device in a manner that violates permissions for which you have provided authorization or consent.

D. Sådan opbevarer vi dine oplysninger

Opbevaringsperioden for dine oplysninger, vi indsamler, er den minimale tid, der kræves for at opnå formålene med indsamlingen angivet i denne fortrolighedspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov. Vi vil slette eller anonymisere dine oplysninger ved udløbet af opbevaringsperioden som beskrevet ovenfor.

E. Hvem vi videregiver dine oplysninger til

Vi kan dele, overføre eller videregive dine oplysninger til følgende:

i. Tilknyttede virksomheder: Vi kan dele dine oplysninger med vores tilknyttede virksomheder, som kan omfatte et hvilket som helst af OnePlus' koncernselskaber eller virksomheder og/eller foretagender, der fungerer under de mange varemærker, der ejes og/eller kontrolleres af os.

ii. Vores partnere og forhandlere: Vi kan blive forpligtet til at dele, overføre og/eller videregive dine oplysninger med det formål at blive opbevaret, behandlet og/eller brugt hos vores tekniske, forretningsmæssige, marketing- og leveringspartnere og leverandører med henblik på fortsat levering af tjenester, kontooprettelse og andre loginkrav, fremsættelse af nye tilbud, udgivelser, opdateringer, herunder softwareopdateringer og patches, betalinger og OTP-tjenester, kurertjenester til levering af dit køb;

iii. Personer, der erhverver vores aktiver eller virksomhed: Hvis vi sælger eller overfører, helt eller delvist, nogen af vores forretninger eller aktiver, kan dine oplysninger være en del af salget eller overførslen, men de vil forblive underlagt løfterne i denne fortrolighedspolitik (medmindre du selvfølgelig giver dit samtykke ellers derefter).

iv. Juridiske og lovgivende myndigheder: Vi kan blive forpligtet til at videregive dine oplysninger på grund af juridiske eller lovgivningsmæssige krav. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at videregive dine oplysninger efter behov for at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, at overholde retskendelser, kendelser eller anmodninger om opdagelse. Vi kan også videregive dine oplysninger (a) til retshåndhævende myndigheder eller andre; (b) for at efterkomme en retssag, retskendelse eller juridisk proces forkyndt for os eller platformen; (c) for at håndhæve eller anvende denne fortrolighedspolitik eller vilkår og betingelser eller vores andre politikker eller aftaler; (e) for en insolvensbehandling, der involverer hele eller en del af den virksomhed eller det aktiv, som oplysningerne vedrører; (f) reagere på påstande om, at en eventuel oplysning krænker tredjeparters rettigheder; (g) eller beskytte vores rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed eller offentligheden generelt. Du accepterer og anerkender, at vi ikke må informere dig før eller efter offentliggørelser i henhold til dette afsnit.

Uanset hvad der er nævnt ovenfor, er vi ikke ansvarlige for handlinger eller udeladelser fra nogen som helst tredjeparter, som dine oplysninger deles med af dig, og vi er heller ikke ansvarlige og/eller forpligtede i forhold til yderligere oplysninger, du måtte vælge at give direkte eller indirekte til nogen af tredjeparterne, mens du ansøger om eller aktiverer deres tjenester og produkter, uanset om det er direkte eller indirekte eller via platformen eller på anden måde.

F. Sådan beskytter vi dine oplysninger

a. Vi har truffet rimelige tekniske sikkerheds- og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger, som indsamles og opbevares hos os. Det er dog bydende nødvendigt at være bevidst om og anerkende, hvilket du skal, at selvom vi tager rimelige skridt for at beskytte dine oplysninger, er intet websted, internetnetværk eller transmission, computersystem eller trådløs forbindelse fuldstændig sikker.

b. Vi kontrollerer strengt adgangen til dine oplysninger og giver kun de af vores medarbejdere, der har brug for at kende dine oplysninger, til at hjælpe os med at behandle sådanne oplysninger, og personale fra virksomheder, der er godkendt til at håndtere tjenesterne på vores vegne, for at få adgang til dine oplysninger.

c. Sikkerheden for dine oplysninger er af stor betydning for os. Derfor vil vi fortsætte vores bestræbelser på at beskytte dine oplysninger og implementere beskyttelsesforanstaltninger, såsom at levere kryptering til informationslagring og -transmission i et forsøg på at forhindre uautoriseret adgang, brug eller videregivelse af dine oplysninger;

d. I tilfælde af en sikkerhedshændelse vedrørende dine oplysninger vil vi omgående informere dig derom, hvis og hvordan det er påkrævet og i overensstemmelse med kravene i relevante love og regler, samt om de forebyggende foranstaltninger, der skal træffes for at afbøde skaden.

G. Dine rettigheder til dine oplysninger

Nedenfor er en liste over dine, ikke-udtømmende, juridiske rettigheder samt de foranstaltninger, vi træffer for at beskytte dine rettigheder.

Retten til at blive informeret: Vi udgiver denne privatlivspolitik for at informere dig om, hvad vi indsamler og opbevarer, og hvordan vi bruger, behandler, deler, overfører eller videregiver dine oplysninger. Vi er forpligtet til at være åbne og gennemsigtige omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer, bruger, behandler, deler, overfører eller videregiver dine oplysninger i og uden for OnePlus.

Retten til adgang: Du kan anmode om adgang til dine oplysninger, som indsamles og opbevares af os.

Retten til berigtigelse: Hvis du finder ud af, at dine oplysninger, der er gemt hos os, er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du i de fleste tilfælde have ret til at anmode os om at rette eller ændre dem, medmindre vi eller nogen af vores partnere har handlet eller er blevet ledt til at have handlet i henhold til sådanne ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger givet af dig. Du kan have adgang til at få berigtiget eller få dine oplysninger gjort fuldstændige direkte på den relevante side på platformen. Men for den del af dine oplysninger, der ikke er blevet gjort tilgængelige for din ændring, kan du anmode om berigtigelse eller supplering. Du forpligter dig til at give os sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig selv og til at holde dine oplysninger opdateret, så de er sande, nøjagtige og fuldstændige, til enhver tid, for at hjælpe os med bedre at kunne hjælpe dig, og sådan at du alene er ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der måtte opstå som en konsekvens af, at du har overtrådt denne klausul, herunder hvis vi eller nogen af vores partnere handler i henhold til dine oplysninger, som du har givet til os eller til nogen af vores partnere.

Retten til sletning: Hvis du finder, at vi indsamler eller bruger dine oplysninger i strid med relevante love, administrative bestemmelser eller denne privatlivspolitik, har du ret til at bede om sletning af relevant brug af dine oplysninger, og i sådanne situationer kan du bede os om at slette dine oplysninger, som du har indsendt, eller gøre dem anonyme. Forudsat at i tilfælde af, at vi og/eller vores partnere er forpligtet til at slette en del af dine oplysninger, så er vi og/eller hvilke som helst af vores partnere, afhængigt af pågældende tilfælde, muligvis ikke længere i stand til at levere de ønskede tjenester, helt eller delvist, til dig. Bemærk også, at der kan være omstændigheder, hvor du beder os om at slette dine oplysninger, men hvor vi er juridisk forpligtet og/eller berettiget til at beholde dem.

Retten til at trække samtykke tilbage: Du kan til enhver tid give eller trække din godkendelse og dit samtykke tilbage, medmindre du allerede har aktiveret tjenester, der forbyder tilbagetrækning af godkendelse og samtykke, såsom at bruge dine oplysninger til at få leveret dit købte produkt. Bemærk også, at hvis du trækker din godkendelse eller dit samtykke tilbage, er vi muligvis ikke længere i stand til at give dig de tilsvarende tjenester.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger. Men din beslutning om at trække dit samtykke tilbage vil ikke påvirke den behandling af dine oplysninger, som allerede er udført på baggrund af dit tidligere samtykke forud for tilbagekaldelsen.

Retten til portabilitet: I nogle tilfælde retten til at modtage nogle personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller anmode om, at vi sender sådanne oplysninger til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt. Bemærk, at denne ret kun gælder for personlige oplysninger, som du har givet os.

Retten til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse hvad angår privatlivets fred. Efter at vi har modtaget fuldstændige oplysninger og detaljer om din klage, vil vi svare inden for 30 dage fra datoen for modtagelsen af din klage og forsøge at løse din klage.

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at nogle af dine rettigheder er blevet krænket af os. Du kan få flere oplysninger om dine rettigheder ved at kontakte den tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed i din retskreds. Kontaktoplysninger for alle EU-tilsynsmyndigheder kan findes her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Bemærk venligst, at vi af sikkerhedsmæssige årsager kan bekræfte din identitet, før vi behandler din anmodning i henhold til nogen som helst af dine rettigheder som beskrevet ovenfor. I princippet opkræver vi ikke gebyr, hvis din anmodning er rimelig Men baseret på den faktiske situation kan vi pålægge et vist gebyr for at få dækket vores omkostninger for gentagne anmodninger eller anmodninger, der rækker ud over rimelige grænser. Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagne, kræver uforholdsmæssig teknisk indsats (for eksempel udvikling af et nyt system eller grundlæggende ændring af en eksisterende praksis), kan være til skade for andres juridiske rettigheder og interesser eller er meget upraktiske. Derudover er vi muligvis ikke i stand til at imødekomme din anmodning, hvis anmodningen i alvorlig grad kan forringe dine eller andre enkeltpersoners og organisationers legitime rettigheder og interesser.

H. Sådan behandler vi børns personlige oplysninger

a. Vores platform og tjenester er primært for voksne, dvs. for dem, der er i alderen 18 år eller derover. Vi betragter det som forældrenes ansvar at holde øje med deres børns aktiviteter. Børn (vi betragter enhver, der er under 18 år som et barn) må ikke bruge vores tjenester til at købe produkter fra platformen uden samtykke fra deres forældre eller værger. Men hvis et barn bruger platformen, benytter sig af nogen tjeneste på den eller foretager et køb fra den, vil vi betragte det som et samtykke fra forældre eller værger, alt efter tilfældet, for et sådant barn.

I. Tredjeparter og deres produkter og tjenester

a. Platformen kan indeholde links, produkter og/eller tjenester fra tredjeparters hjemmesider. Det står dig fuldstændig frit for at vælge, hvorvidt du vil besøge disse eller ej. Men hvis du vælger at besøge dem, gør du det med forbehold for overholdelse af deres vilkår og betingelser og privatlivspolitikker, som du kan se på deres hjemmesider eller ved at kontakte dem.

b. Vi har ingen kontrol over vores partners privatlivs- og databeskyttelsespolitikker. Før du indsender dine oplysninger til vores partnere, bedes du læse og forstå deres privatlivspolitikker og vilkår og betingelser, da du vil være underlagt dem og da dine retsmidler skal rettes mod sådanne partnere og/eller tredjeparter, hvis websteder du besøger og/eller hvis tjenester og produkter, du anvender og/eller aktiverer.

J. Sådan opbevares og overføres dine oplysninger globalt

Dine oplysninger vil blive gemt på AWS EU under OnePlus-koncernens konto.

K. Kommunikation fra platformen

a. Særlige tilbud og opdateringer: Vi kan sende dig information om produkter, tjenester, særlige tilbud, nyhedsbreve og sådanne andre former for kampagnetilbud og beskeder. Af respekt for dit privatliv giver vi dig muligheden for ikke at modtage denne type kommunikation. Du kan afmelde dig via den afmeldingsmekanisme, der er angivet i hver enkelt af den type kommunikation.

b. Servicemeddelelser: Ved visse lejligheder eller i henhold til krav i love, regler eller bestemmelser kan vi være forpligtet til at udsende servicerelaterede meddelelser og kommunikation. Sådanne meddelelser vil ikke blive anset for at være salgsfremmende.

c. Kundeservice: Vi kan kommunikere med dig på regelmæssig basis for at levere efterspurgte tjenester og med hensyn til problemer i forbindelse med din brugerkonto. Vi kan svare via e-mail eller telefon, på baggrund af dine ønsker og behov.

L. Sådan kontakter du os

Hvis du ønsker yderligere information om indsamling, brug, videregivelse, overførsel eller behandling af dine personlige oplysninger eller hvis du vil klage over vores privatlivspraksis, bedes du kontakte os på eurepresentative@oneplus.com.

M. Sådan opdateres denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden, og du opfordres til at tjekke denne privatlivspolitik regelmæssigt for at være opmærksom på de ændringer, der foretages i den. Din fortsatte adgang til eller brug af platformen, fortsatte brug af de tjenester (uanset om det er aktivt eller passivt), der leveres eller benyttes fra eller gennem platformen, anses for at være din accept af denne privatlivspolitik og dens fremtidige versioner eller ændringer.

Effective May 9th, 2022